SugarCRM je špičkový program pro podporu a řízení vztahů se zákazníky.

Sugar CRM pomáhá obchodním týmům i obchodníkům řídit proces generování nových obchodních příležitostí a sledování obchodních případů, měřit a vytvářet kvalifikované obchodní předpovědi a efektivně nastavuje proces komunikace se zákazníky.

Výsledkem je zrychlení obchodních procesů, vyšší procento uzavřených obchodů a zvýšení věrnosti zákazníků.

 

 

SugarCRM je vyvíjen Open Source komunitou a na jeho vývoji se tak podílí špičkoví programátoři z řad uživatelů.

Díky tomu SugarCRM odpovídá svou koncepcí, funkcemi a logikou dokonale potřebám uživatelům a ne komerčním zájmům jedné vybrané firmy.

Na komerčních systémech je vidět, že jejich tvůrci stráví 90% času prodejem produktu a jen 10% času jeho vývojem. To co jim chybí na schopnostech je často nahrazováno marketingem.

Open Source systémy se naproti tomu stávají produktem lidského ducha a mnohem lépe se přizpůsobují potřebám uživatelů.

Sugar je CRM systém 3.generace, který přesně odpovídá jejich požadavkům.

 

Díky vývoji pod otevřenou licencí je to systém pružný a otevřený, který neukrývá žádné dodavatelské zámky za nějaké placené funkce nebo licence.

 

Linux

SugarCRM dodáváme jako standardní součást systému TRIXBOX na platformě LAMP (Linux , Apache, MySQL, PHP)  s integrací na telefonní systém Asterisk nebo i samostatně.

Windows

SugarCRM lze instalovat i pod Windows s programem Apache a PHP. Databázi si lze zvolit mezi MySQL nebo MS SQL. I v případě instalace pod Windows, lze SugarCRM integrovat se serverem Asterisk.

 

Uživatelé milují Sugar

 

Sugar nabízí možnosti, které zaměstnanci aktuálně potřebují, zvyšuje efektivitu práce obchodních zástupců, marketingových oddělení, zlepšuje podporu řízení zákaznických požadavků a dává přehled i pro vedoucí pracovníky pro zlepšení služeb. Uživatelské rozhraní je příjemné, logické, rychle zvládnutelné a snadno použitelné. To umožňuje i rychlou návratnost investic.

 

Manažerské výhody

 

Sugrem mají manažeři systém, který jim dává přehled o výsledcích i rozjednaných obchodech. Lepší přehled znamená lepší řízení obchodních aktivit.

Sugar tak umožňuje porozumět a lépe proaktivně odpovídat na potřeby zákazníků. Manažeři tak profitují z lepších výsledků a méně překvapení.

 

Proč používat ve firmě systém CRM?

-          Finanční ředitel
Finanční ředitel požaduje vyšší produktivitu a konkurenceschopnost spolu s nákladově efektivním časovým rámcem, který zajistí co možná nejvyšší návratnost každé investice do technologií. Nová technologie musí přinášet strategická posílení tržní pozice společnosti, její technické úrovně a personální politiky.

-          Manažer informačních technologií
Manažer IT odpovídá za zajištění přístupnosti podnikových informací. Požaduje prověřená řešení, které jsou nejen spolehlivá, bezpečná a škálovatelná, ale která je také možné nasadit s minimem nákladů a narušením provozu.

-          Manažer služeb zákazníkům
Manažer služeb zákazníkům musí udržovat rovnováhu mezi dvěma zásadami: pěstováním dobrých vztahů se zákazníky a minimalizací nákladů na servis a služby. Manažer služeb zákazníkům potřebuje nástroj, který je snadno osvojitelný, umožňuje úplnou integraci informací a jehož nasazení vyžaduje minimum odstávek.

-          Obchodní manažer
Obchodní manažer ke své efektivitě potřebuje nástroj, který umožňuje snadné vyhledávání informací o zákaznících (historii prodejů, výkazy služeb, prognózy atd.). Členové prodejního týmu vyžadují systém, který je snadno osvojitelný a pomůže jim při dosahování prodejních cílů.

-          Marketingový manažer
Marketingový manažer potřebuje pomoc při realizaci marketingových kampaní, rychlém rozesílání e-mailových zpráv cíleným skupinám zájemců a zákazníků, sledování průběhu kampaní a monitorování výsledků.

-          Manažer servisu
Manažer servisu potřebuje plánovat zdroje (pracovníky, vozidla, vybavení a prostředky) způsobem, který vyhovuje požadavkům zákazníků a současně vede k efektivnímu a nákladově úspornému využívání zdrojů.

 

Funkce SugarCRM

-          Kompletní přehled o zákaznících: Prohlížení a správa aktivit a historie jednotlivých zákazníků, včetně kontaktních údajů, komunikací, otevřených nabídek, objednávek.

-          Směrování a správa příležitostí: Sledování informací o perspektivních zákaznících, hodnocení a přiřazování průzkumů. Příležitosti mohou být směrovány ke správným obchodníkům nebo týmům. Snadný převod vyhodnocených příležitostí na obchodní případy a jejich sledování v průběhu prodejního cyklu.

-          Rychlé a prodejní kampaně: Využití automatizovaných nástrojů, průvodců k dosažení informovanosti vašich zákazníků o nových produktech a službách.

-          Správa obchodního procesu: Vytvoření, sledování a uzavření prodeje konzistentně a efektivně, nastavení pravidel procesu prodeje.

-          Správa nabídek a objednávek: Vytvoření a převod nabídek na objednávky, sledování a řízení objednávek po celou dobu životnosti.

-          Nabídky: Nastavení nabídek tak, aby bylo možno sledovat výkonnost prodejců v porovnání se stanovenými cíli.

-          Sestavy: Umožňují odhalovat trendy,měřit a předpovídat prodejní aktivity, sledovat prodejní proces a vyhodnocovat efektivitu prodeje.

-          Prodejní literatura: Vytvoření, správa a distribuce prohledávatelné knihovny prodejních a marketingových materiálů, včetně brožur, letáků, příruček a dokumentů o konkurenci.

-          Sledování konkurence: Sledování podrobných informací o konkurenci, knihovna dokumentů a přiřazování informací k příležitostem a prodejní literatuře. Sledování aktivit konkurence podle produktů, regionů nebo jiných kritérií.

-          Korespondence a hromadná korespondence: Použití upravitelných šablon k vytvoření a zaslání e-mailů zákazníkům a potenciálním zákazníkům.