Asterisk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asterisk jsou telekomunikace bez hranic a s fantasií.

Neuvěřitelná pružnost dovoluje vytvářet řešení,

 o kterých se tradičním telekomunikačním systémům ani nezdá.

 

Doba drahých a neslučitelných telekomunikačních systémů skončila.

Asterisk je ZDARMA

 

Díky znalostem a dlouholetým zkušenostem v oblasti telekomunikací, sítí a VoIP

vytváříme špičková zákaznická řešení na bázi otevřené platformy systému Asterisk.

 

Pokud plánujete využívat:

§    Obchodování po telefonu - call shop

§         Předplacené telefonní služby - calling card platform

§         Integrace stávajících telefonních ústředen do sítí VoIP

§         Celosvětová obchodní řešení

o        Integraci systémů CRM s komunikačním systémem

o        Standardizaci komunikace s cílem co nejlepšího uspokojení zákazníků.

o        Aplikovat systémy řízení jakosti do praxe

o        Distribuce hovorů s využitím automatické spojovatelky

o        Vytvoření Call center pro obsloužení požadavků zákazníků

o        Propojení firemních poboček, budov, vzdálených výrobních center nebo skladů bez hranic států či kontinentů.

o        Připojení obchodních cestujících a externích zaměstnanců.

o        Volání ZDARMA nebo za minimální ceny do pevných sítí v ČR i do zahraničí.

§         Libovolná řešení podle vaši fantazie

 

Základní vlastnosti a funkce systému Asterisk

 

Telefonní služby:

Voicemail System

Ochrana heslem

Oddělení vzkazů v nepřítomnosti od nedostupné linky

Standardní nebo zákaznická uvítací hlášení

Množství poštovních schránek

Web Interface pro kontrolu Voicemailu

E-mail oznámení nového Voicemailu

Přesměrování Voicemailu

Visualní indikace zanechané zprávy

Změna oznamovacího tónu při čekajícím vzkazu

 

Automatická spojovatelka a Call centrum

Interaktivní hlasová odpověď

Overhead Paging

Pružná logika výběru poboček

Vícelinkové pobočky

Víceúrovňové řízení přístupu

DID systém přístupu

Výběr z adresáře

Sestavení konference

Nelimitované konferenční místnosti

Řízení přístupu

Řazení hovorů do fronty

ADSI Menu System

Podpora pro moderní telefonní funkce

Řízení PBX pomocí systému vizuálního menu

Visualní oznámení Voicemailu

Vedení záznamů o hovorech

Místní agenti pro příjem hovorů

Vzdálení agenti pro příjem hovorů

Převod protokolů

Provádí neviditelnou integraci technologií

Nabízí množství služeb pro uživatele podle typu jejich připojení

Umožňuje spolupráci s dalšími VoIP systémy

 

Možnosti při hovorech:

Music on Hold

Music on Transfer

Pružný mp3 system

Řízení hlasitosti

Náhodné přehrávání

Postupné přehrávání

Call Waiting

Identifikace volajícího - Caller ID

Blokování volajícího podle identifikace  - Caller ID Blocking

Zařazení na čekání podle identifikace - Caller ID on Call Waiting

Přesměrování při obsazení - Forward on Busy

Přesměrování při nepřítomnosti - Forward on No Answer

Variabilní přesměrování

Přepojování hovorů

Parkování hovorů

Vyzvedávání hovorů

Vzdálené vyzvedávání hovorů

Nerušit

 

Aplikace tvořené při instalaci

 

Aplikace jsou tvořeny vždy na míru pro daného uživatele a požadovaný systém provozu. Jednotlivé části systému a služby lze přidávat postupně a budovat tak mohutný komunikační a informační systém spojující například možnosti telefonní ústředny, zákaznické databáze, CRM systému i podnikového účetnictví. Jednotlivé části systému lze rozdělit například následovně a postupně je na sebe nabalovat.

 

Asterisk Basic – Základ systému – definice poboček, státních linek, tvorba číselného plánu pro propojení se stávajícím systémem, hlasová pošta, propojení SW telefony.

Asterisk AA - Automatická spojovatelka – Hlasové menu, distribuce hovorů na uživatele nebo na skupiny linek.

Asterisk CC - Call centrum -  Agenti, hovorové fronty, monitoring provozu, inteligentní distribuce hovorů mezi agenty.

Asterisk IS -  Informační systém – Propojení systému na SQL databáze, systém CRM, WWW stránky nebo na další externí aplikace atd.

 

 Aplikace Asterisku a přechod na VoIP

 

Migrace stávajících telekomunikačních systémů na VoIP je zpravidla v představách uživatelů spojena s vysokými náklady, nutností učit se nové věci, zásahu do fungující infrastruktury, narušením chodu firmy. Všem těmto nástrahám se lze, ale pomocí systému Asterisk vyhnout.

 

Tradiční telekomunikační systém nebo rozšířená multimediální síť a její služby jsou vidět na následujícím obrázku.

Postupný přechod na VoIP

I. Etapa:

Asterisk lze aplikovat jako rozšíření stávajícího systému. Náklady jsou minimální, protože Asterisk je zdarma! Stačí použít libovolné PC, na které se instaluje Linux a tak jediným nákladem je SIP rozhraní do stávající telefonní ústředny a instalační práce. Zpravidla je vhodné Asterisk v počátku nastavit jako Voicemail server nebo Automatickou spojovatelku. Kde všude lze v takovéto síti nasadit Asterisk.

Současně lze na počítače uživatelů nainstalovat softwarové telefony, které jsou zdarma a nebo představují minimální náklady. Špičku pak představuje například softwarový telefon EyeBeam. Tento způsob již uvede uživatele do prostředí nové technologie, předvede jim nové možnosti (textové zprávy pomocí Instant Messaging, videotelefone atd.) a vytvoří záložní telekomunikační systém, při zachování stávajícího číslování a zvyklostí. Jako hovorové zařízení pak stačí jednoduché sluchátko s mikrofonem připojené ke zvukové kartě PC, nebo jednoduchý USB telefon. Toto řešení uživatelského pracoviště je schopné plně nahradit drahé digitální telefony klasických telekomunikačních systémů. A to jak funkcemi, které jsou dokonce rozšířeny o textovou nebo i video komunikaci ,tak i komfortem obsluhy.

 

 

 

 

 

Přiýpůsobitelnost:

TDMoE

Dovoluje přímé propojení Asterisk PBX

Zabezpečuje utajení  

Používá standardní síťový Ethernet hardware

Voice over IP

Dovoluje propojení fyzicky oddělených instalací.

Používá existující rozvinutá datoví spojení

Dovoluje sjednotit číslovací plány mnoha úřadů.

 

Voice over IP Interoperability:

Asterisk™ provádí transparentní převod mezi Voice over IP protokoly a tradičními telefonními zařízeními.  Dále Asterisk může volně přepojovat hovory z jednoho systému do druhého prostřednictvím Inter-Asterisk™ eXchange (IAX™) protocol.

Inter-Asterisk™ eXchange (IAX™)

H.323

Session Initiation Protocol (SIP)

Media Gateway Control Protocol (MGCP)

 

Traditional Telephony Interoperability

Robbed Bit Signaling Types

FXS and FXO

Loopstart

Groundstart

Kewlstart

E&M

E&M Wink

Feature Group D

PRI Protocols

4ESS

Lucent 5E

DMS100

National ISDN2

EuroISDN

BRI (ISDN4Linux)

 

Podpora kodeků

GSM

G.729 (licencováno)

G.723.1 (licencováno)

Linear

Mu-Law

A-Law

ADPCM

G.726

ILBC

LPC-10

MP3 (pouze přehrávač)

 Příkazy číslovacího plánu

 

Největší silou Asterisku je neuvěřitelná pružnost číslovacího plánu. Pro ilustraci těchto možností jsme se rozhodli uvést seznam příkazů, pomocí nichž lze vytvářet libovolné aplikace telekomunikačního systému. Většina příkazů má ještě spoustu různých parametrů, které umožňují upravit funkci podle vlastních potřeb. Z množství příkazů a jejich šířky je vidět, že fantazii se skutečně meze nekladou. Na internetu je možné nalézt mnoho programů, programových knihoven pro Asterisk, komunity uživatelů a programátorů nebo různá diskusní fóra. Například PHPAGI knihovna vám pomůže psát externí skripty pro Asterisk apod.

 

v      AbsoluteTimeout() – Nastaví časový limit pro délku hovoru v sec.

v      AddQueueMember() – Dynamicky přidá vybraný hovor do vybrané fronty

v      ADSIProg() – Nastavení programovacího skriptu ADSI (Analog Display Services Interface) telefonu

v      AgentCallbackLogin() – Dovoluje přihlášení agenta do systému hovorových front a možností návratu hovorů

v      AgentLogin() – Dovoluje přihlášení agenta do systému hovorových front.

v      AgentMonitorOutgoing() – Zaznamenává všechny odchozí hovory agenta

v      AGI() – Asterisk Gateway Interface. Spouští externí AGI program (napsaný v jakémkoliv jazyce. Např v PHP, Perl, Python atd.) pro daný kanál. Umožňuje např. propojení Asterisku s SQL databázemi, WWW stránkami apod. Asterisk umožňuje využívat jiné programy jako své vlastní služby, ale stejně tak může být Asterisk součástí jiných externích programů a řízen z vnějšku. AGI má vlastní sadu příkazů pomocí nichž může Asterisk komunikovat s dalšími programy.

Ø       ANSWER – vyzvednutí kanálu

Ø       CHANNEL STATUS – dotaz na stav kanálu

Ø       DATABASE DEL – vymazání hodnoty z databáze Asterisku

Ø       DATABASE DELTREE – vymaže seznam proměnných z databáze  Asterisku

Ø       DATABASE GET – Přečte hodnotu z databáze Asterisku

Ø       DATABASE PUT – uloží hodnotu do databáze Asterisku

Ø       EXEC – zpracuje specifikovanou aplikaci

Ø       GET DATA – přehraje audio soubor a přijme DTMF volbu

Ø       GET FULL VARIABLE – přečte hodnotu proměnné z vybraného kanálu

Ø       GET OPTION – přečte řetězec ze souboru

Ø       GET VARIABLE – přečte hodnotu proměnné

Ø       HANGUP – zavěsí kanál

Ø       NOOP – Nedělá nic, jen vytiskne zadaný text

Ø       RECEIVE CHAR – přečte znak z kanálu

Ø       RECORD FILE – nahraje audio z kanálu do zadaného souboru

Ø       SAY ALPHA – přečte zadaný řetězec znaků

Ø       SAY DATE – přečte datum

Ø       SAY DATETIME – přečte datum a čas v zadaném formátu

Ø       SAY DIGITS – přečte číselný řetězec

Ø       SAY NUMBER – přečte číslo

Ø       SAY PHONETIC – přečte foneticky zadaný řetězec

Ø       SAY TIME – přečte čas

Ø       SEND IMAGE – pošle zadaný obrázek na kanál

Ø       SEND TEXT – pošle zadaný text na kanál

Ø       SET AUTOHANGUP – automaticky zavěsí kanál po zadaném čase

Ø       SET CALLERID – změní identifikaci volajícího

Ø       SET CONTEXT – nastaví číselný plán pro daný AGI skript

Ø       SET EXTENSION – změní číslo pobočky pro daný AGI skript

Ø       SET MUSIC ON – spustí/vypne hudbu při držení

Ø       SET PRIORITY – změní prioritu předukončením AGI skriptu

Ø       SET VARIABLE – nastaví hodnotu proměnné

Ø       STREAM FILE – přehraje audio soubor

Ø       TDD MODE – Zapne/vypne telekomunikační zařízení pro utišení pro příjem nebo vysílání na daném kanále

Ø       VERBOSE – pošle hlášení na konzoli

Ø       WAIT FOR DIGIT – čeká zadaný čas na příjem DTMF číslice

v      AlarmReceiver() – Emuluje přijímač alarmu a dovoluje Asterisku přijímat a dekódovat speciální data z požárních a zabezpečovacích systémů.

v      Answer() – Vyzvednutí hovoru z vyzvánějícího kanálu

v      AppendCDRUserField() – Přidá hodnotu do uživatelského pole v záznamu o hovoru (tarifikace)

v      Authenticate() – Požaduje na volajícím zadání správného hesla před pokračováním dalšího zpracování hovoru

v      Background() – Přehraje zadaný audio soubor (zpravidla menu hlasového systému) a očekává DTMF volbu

v      BackgroundDetect() – Přehraje zadaný audio soubor a detekuje hlas na lince

v      Busy() – Vrací volajícímu stav obsazení

v      CallingPres() – Změna parametru identifikace volajícího pro PŘI kanál

v      ChangeMonitor() – Změna názvu souboru kam jsou nahrávány hovory z monitorovaného kanálu

v      ChanlsAvail() – Zkontroluje dostupnost některého požadovaného kanálu ze zadaného seznamu.

v      CheckGroup() – Zkontroluje počet kanálů v zadané skupině.

v      Congestion() – Vrací volajícímu signál přetížení a odmítnutí hovoru a očekává zavěšení. Umožňuje např. odmítnutí hovoru od nežádoucího volajícího.

v      ControlPlayback() – Přehraje volajícímu vybraný audio soubor a umožňuje mu řídit přehrávání a posouvat se vpřed i vzad.

v      Curl() – Nahraje externí URL adresu a uloží výsledek do proměnné.

v      Cut() – Přiřadí část jedné proměnné do druhé proměnné

v      DateTime() – Přečte volajícímu čas podle zadané časové zóny a ve zvoleném formátu

v      BDel() – Vymaže zadanou proměnnou z databáze Asterisku AstDB.

v      BDeltree() – Vymaže zadaný strom proměnných z databáze Asterisku AstDB

v      DBGet() – Přečte hodnotu zadané proměnné z databáze Asterisku AstDB

v      DBPut() – Vloží hodnotu do zadané proměnné do databáze Asterisku AstDB

v      DeadAGI() – Zpracuje vybraný externí program AGI (v libovolném programovacím jazyce) nad nepoužitým (zavěšeným) kanálem

v      Dial() – Spojí hovor na vybraný kanál a nastaví parametry spojení. Dovoluje vzájemně propojit libovolné typy kanálů.

v      DigitTimeout() – Nastaví maximální časový interval mezi vytáčenými číslicemi.

v      Directory() – Prezentuje uživateli adresář poboček, ze kterého může vybírat jméno

v      DISA() – Dovolí vnějšímu uživateli po zadání hesla získat vnitřní volací tón systému a vytočit linku uvnitř systému.

v      DumpChan() – Zobrazí informace o volajícím kanálu na konzoli

v      DUNDiLookup() – Vyhledá dané telefonní číslo ve specifikovaném seznamu nebo v rezervovaném seznamu podle e164

v      EAGI() - Asterisk Gateway Interface. Spouští externí AGI program (napsaný v jakémkoliv jazyce. Např v PHP, Perl, Python atd.) pro daný kanál. Umožňuje např. propojení Asterisku s SQL databázemi, WWW stránkami apod.

v      Echo() – Nahrává zvuk z volajícího kanálu a přehrává jej zpátky. Používá se zejména pro ověření zpoždění a kvality hlasu na VoIP kanálech

v      EndWhile() – Vrací se na začátek smyčky cyklu While()

v      ENUMLookup() – Vyhledá telefonní číslo prostřednictvím ENUM a vrátí kanál a číslo

v      Eval() – Zpracuje řetězec a dosadí proměnné uvnitř řetězce.

v      Exec() – Spustí aplikaci (příkaz). Dovoluje dynamicky spouštět aplikace v číselném plánu.

v      ExecIf() – Při splnění zadané podmínky spouští aplikaci (příkaz) v číselném plánu

v      FastAGI() – Zpracuje externí AGI program (skript) prostřednictvím síťového spojení. Dovoluje rozdělit programy a služby na další servery. Asterisk umožňuje využívat vzdálené programy jako své vlastní služby, ale stejně tak může být Asterisk součástí jiných externích programů.

v      Festival() – Používá modul Festival (text to speach) pro přečtení specifikovaného textu a přehrání výsledku uživateli

v      Flash() – Pošle signál Flash na vnější komunikační kanál. Např. na analogovou linku

v      ForkCDR() – Vytvoří další záznam o hovoru pro tarifikaci. Používá se pro volání pomocí předplacených karet apod.

v      GetCPEID() – Přečte CPE ID a další informace z ADSI telefonu a zobrazí je na Asterisk konzoli

v      GetGroupCount() – Vrací počet členů dané skupiny

v      GetGroupMatchCount() – Vrací počet členů ve všech skupinách ve specifikované oblasti.

v      Goto() – Skok v programu na specifikovaný číselný plán, pobočku a pořadový řádek programu.

v      GotoIf() – Skok v programu na specifikovaný číselný plán, pobočku a pořadový řádek programu při splnění zadané podmínky

v      GotoIfTime() - Skok v programu na specifikovaný číselný plán, pobočku a pořadový řádek programu podle času a dne. Umožňuje měnit chování systému Asterisk podle pracovních hodin, volných dnů apod.

v      Hangup() – Zavěšení hovoru

v      HasNewVoicemail() – Skok v programu podle toho zda máte ve schránce nové vzkazy

v      HasVoicemail() – Skok v programu podle toho zda máte ve schránce nějaký nový nebo starý vzkaz

v      IAX2Provision() – Zajištění volání IAX ( Inter-Asterisk eXchange – protokol pro propojení více systémů Asterisk. Nebo jiných zařízení Server to Server) zařízení

v      ImportVar() – Vytvoření proměnné podle externí proměnné některého komunikačního kanálu

v      LookupBlackList() – Umožňuje zkontrolovat ID volajícího (jméno/číslo) v databázi v seznamu zakázaných čísel

v      LookupCIDName() – Zkontroluje ID volajícího s databází Asterisku. Používá se pokud chcete změnit identifikaci volajícího u některých příchozích hovorů

v      Macro() – Volá definované makro

v      MailboxExist() – Testuje zda existuje zadaná hlasová schránka

v      Math() – Zpracuje zadanou matematickou operaci a vrátí výsledek

v      MeetMe() – Propojí volajícího do Meet Me konference

v      MeetMeAdmin() – Provede na vybrané konferenci zadaný příkaz. Např. uzamčení, vyhození uživatele, utišení účastníků atd.

v      MeetMeCount() – Vrací počet účastníků konference

v      Miliwatt() – Generuje trvalý tón 1000Hz. Slouží pro nastavení audio kanálu.

v      Monitor() – Zaznamenává audio hovor na vybraném kanálu

v      MP3Player() – Přehraje soubor MP3

v      MusicOnHold() – Přehrává definovanou hudbu při držení hovoru (služba Music On Hold)

v      MYSQL() – Přídavná aplikace, umožňuje přímý přístup do databáze MySQL. Velice silný nástroj pro vaše aplikace.

v      NBScat() – Přehrává datový tok NBS (Network Broadcast Sound)

v      NoCDR() – Zakáže vytvořit CDR (tarifikace) záznam o aktuálním hovoru

v      NoOp() – Nedělá nic. Slouží pro ladění programu

v      Park() – Zaparkuje aktuální hovor

v      ParkAndAnnounce() – Zaparkování aktuálního hovoru a oznámení hovoru přes specifikovaný kanál

v      ParkedCall() – Vyzvedne zaparkovaný hovor

v      PauseQueueMember() – Dočasně zablokuje příjem hovorů pro vybraného člena skupiny agentů

v      Playback() – Přehraje volajícímu specifikovaný audio soubor

v      Playtones() – Přehraje volajícímu vybraný tón. Např. obsazeno, neexistuje, vyzvánění apod.

v      Prefix() – Přidá před telefonní číslo zadaný prefix a volá na změněné telefonní číslo. Používá se pro tvorbu rozsáhlých telekomunikačních sítí s jednotným číselným plánem.

v      PrivacyManager() – Požaduje na volajícím zadat své telefonní číslo pokud nebyla automaticky přijata jeho identifikace

v      Progress() – Indikuje zda požadovaný kanál je dostupný uživateli

v      Queue() – Umístí aktuální hovor do specifikované fronty hovorů

v      Random() – Podmíněný skok v programu se zadanou pravděpodobností 1-100%. Slouží např pro výherní systémy, kde umožňuje nastavit pravděpodobnost výhry.

v      Read() – Čte DTMF číslice od volajícího a ukládá je do proměnné

v      RealTime() – Přečte informace z hodin reálného času do proměnných vybraného kanálu

v      RealTimeUpdate() – Nastavení hodin reálného času

v      Record() – zaznamenává hovor z vybrané linky do souboru

v      RemoveQueueMember() – Vyjme z fronty vybraného člena

v      ResetCDR() – Vynuluje záznam CDR (tarifikace)

v      ResponseTimeout() – Nastaví maximální čas po kterou může uživatel zadat číslo

v      RetryDial() – Zkusí provést hovor, ale pokud je kanál nedostupný zkusí volání opakovat

v      Ringing() – Indikuje na kanálu uživateli vyzváněcí tón

v      SayAlpha() – Přečte zadaný řetězec znaků

v      SayDigits() – Přečte zadané číslice

v      SayNumber() – Přečte zadané číslo

v      SayPhonetic() – Přečte řetězec znaků s využitím NATO kódovací abecedy

v      SayUnixTime() – Přečte čas v zadaném zákaznickém  formátu

v      SendDTMF() – Vyšle na kanál zadané číslice pomocí DTMF  volby

v      SendImage() – Pošle na kanál obrázek pokud kanál přenos obrázků podporuje

v      SendText() – Pošle zadaný text na kanál  pokud je přenos textů na kanálu podporován

v      SendURL() – Odkáže klienta na zadanou URL adresu pokud podporuje HTML přenosy

v      Set() – Nastaví hodnotu proměnné

v      SetAccount() – Nastaví účetní kód v CDR (tarifikačním) záznamu

v      SetAMAFlags() – Nastaví AMA příznaky v záznamu CDR

v      SetCallerID() – Nastaví identifikaci volajícího na zadanou hodnotu

v      SetCallerPres() – Nastaví příznaky pro prezentaci identifikace volajícího

v      SetCDRUserField() – Nastaví hodnotu uživatelského pole v tarifikačním záznamu CDR

v      SetCIDName() – Nastaví jméno v identifikaci volajícího

v      SetCIDNum() – Nastaví číslo v identifikaci volajícího

v      SetGlobalVar() – Nastavé hodnotu globální proměnné

v      SetGroup() – Nastaví jméno skupiny kanálů

v      SetLanguage() – Nastaví jazyk daného kanálu

v      SetMusicOnHold() – Nastaví hudbu při držení pro daný kanál

v      SetRDNIS() – Nastaví RDNIS (Redirected Dial Numer ID Service). Funguje jen pro kanály PŘI.

v      SetVar() – Nastavení proměnné na danou hodnotu

v      SIPAddHeader() – Přidá zadanou hlavičku do SIP hovoru.

v      SIPDtmfMode() – Změní DTMF metodu pro SIP hovory

v      SIPGetHeader() – Přečte vybranou část hlavičky SIP protokolu u příchozího hovoru a uloží ji do proměnné

v      SoftHangup() – Zavěšení požadovaného kanálu

v      StopMonitor() – Zastaví monitorování (nahrávání) kanálu

v      StopPlaytones() – Zastaví přehrávání aktuálního tónu

v      StripLSD() – Odstraní zadaný počet číslic z konce telefonního čísla

v      StripMSD() – Odstraní zadaný počet číslic ze začátku telefonního čísla

v      SubString() – Vybere vybranou část telefonního čísla a uloží ho do proměnné

v      Sufix() – Přidá číslo na konec telefonního čísla

v      System() – Zpracuje příkaz operačního systému

v      Transfer() – Přepojí hovor na jinou vzdálenou linku

v      TrySystem() – Pokusí se zpracovat příkaz operačního systému

v      TXTCIDName() – Přečte jméno volajícího z DNS TXT záznamu

v      UnpauseQueueMember() – Odblokuje příjem hovorů pro vybraného člena skupiny

v      UserEvent() – Pošle příznak události na řídící rozhraní

v      Verbose() – Pošle text na hlasový výstup

v      VMAuthenticate() – Autentifikace pro přístup do hlasové schránky

v      VoiceMail() – zanechání vzkazu v hlasové schránce

v      VoiceMailMain() – Vstup do hlavního menu hlasové pošty

v      Wait() – Čeká specifikovaný počet sekund

v      WaitExten() – Čeká specifikovaný počet sekund na zadání čísla pobočky

v      WaitForRing() – Čeká specifikovaný počet sekund na vyzvánění

v      WaitForSilence() – Čeká na specifikovanou délku ticha

v      WaitMusicOnHold() – Čeká specifikovaný počet sekund a přehrává hudbu při držení

v      While() – Začátek smyčky s podmíněným počtem opakování

v      Zapateller() – Generuje speciální informační tón pro blokování telemarketingu a jiných počítačem vytáčených volání

v      ZapBarge() – Vstup do hovoru na specifikovaný kanál

v      ZapRAS() – Spustí Zaptel ISDN Repote Access Server

v      ZapScan() – Skenuje Zap kanály a monitoruje hovory na nich

 

 

 

For documentation on Asterisk, please check out the Wiki.

The Asterisk™ Wiki

You can aslo check out the other links and the mailing lists here Asterisk Support

No downloads available at this time.